Techniquest

  • Sylwer: byddwn ar gau ar gyfer digwyddiad ar ddydd Iau 13 Hydref
  • Rydym ar gau o 4pm Noswyl Nadolig tan 10am ar 27 Rhagfyr
  • Nadolig Llawen iawn i bob un o'n cwsmeriaid hen a newydd!

Yn dod yn fuan

Rydym yn gweithio ar wefan Gymraeg a bydd ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra!

Coming soon

We are working on the Welsh-language website, and it will be available in the coming weeks. Apologies for any inconvenience caused!

Ewch yn ôl i’r safle Saesneg

Yn dod yn fuan

Rydym yn gweithio ar wefan Gymraeg a bydd ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra!

Coming soon

We are working on the Welsh-language website, and it will be available in the coming weeks. Apologies for any inconvenience caused!

Ewch yn ôl i’r safle Saesneg
 

Dod o hyd i ni

Techniquest, Stryd Stuart,
Caerdydd, CF10 5BW.

Cysylltwch â ni

029 2047 5475
info@techniquest.org

Oriau agor

Yn ystod gwyliau ysgol lleol
10:00-5:00 Gwyliau Banc, saith diwrnod yr wythnos.

Tymor ysgol
9:30-4:30 Mawrth-Dydd Gwener;
10:00-5:00 Sadwrn a dydd Sul.

Elusen a chwmni

Cylchlythyr gofrestruCwestiynau