Techniquest

Cysylltwch â ni

Gellir cysylltu â Techniquest drwy ffonio 029 2047 5475, e-bostiwch info@techniquest.org neu drwy’r post yn Techniquest, Stryd Stuart, Caerdydd, CF10 5BW.

Gallwch hefyd ddefnyddio’r ffurflen isod i gysylltu â Techniquest.

  • Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti, ond hoffem ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost ar gyfer ein dibenion marchnata eu hunain. Ticiwch y blwch hwn os ydych yn rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

 

Dod o hyd i ni

Techniquest, Stryd Stuart,
Caerdydd, CF10 5BW.

Cysylltwch â ni

029 2047 5475
info@techniquest.org

Oriau agor

Yn ystod gwyliau ysgol lleol
10:00-5:00 Gwyliau Banc, saith diwrnod yr wythnos.

Tymor ysgol
9:30-4:30 Mawrth-Dydd Gwener;
10:00-5:00 Sadwrn a dydd Sul.

Elusen a chwmni

Cylchlythyr gofrestruCwestiynau